Pris

Hvorfor er renhold blitt så dyrt?

Kort og godt: For å skape verdige arbeidsforhold for renholdere


Nye tider i renholdsbransjen

Tradisjonelt har renhold hos private vært svart arbeid uten sykepenge- og pensjonsopptjening og renhold for bedrifter underbetalt. Slik er det ikke lenger. Fra 1. juli 2018 må både virksomheter og private bruke rengjøringsfirmaer som er godkjent av Arbeidstilsynet. 


Krav til renholdsvirksomheter

  • MINSTELØNN på 187,66 kr (1. juni 2019). Med erfaring eller fagbrev ennå mer.
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Yrkesskadeforsikring
  • Ansvarsforsikring
  • Helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner
  • HMS-kort med bilde
  • Verneombudsrutiner
  • Obligatorisk tjenestepensjon
  • Sykepenger
  • Arbeidsklær


Ved å bruke et godkjent renholdsfirma er dere med på å gi renholdere samme rettigheter som andre - et verdig arbeidsmiljø, riktig lønn og rett til opptjening av både sykepenger og pensjon.


Renus Vinger Rengjøring følger alle lover og regler og er derfor godkjent med ansatte. Vi hjelper deg gjerne! Og vi gir deg alltid KVALITETSGARANTI!

Har du spørsmål eller vil du ha et tilbud?

Ring 951 25 062, send e-post eller fyll i skjemaet!

 
 
 
 
 
 
 
 

Granvegen 2, 2213 Kongsvinger

951 25 062